ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α: ΕΛΒ801

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ναυτιλιακών προϊόντων ζητείται για κάλυψη θέσης στο τμήμα R&D Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ή ΤΕ για τη σειρά παραγωγής νέων προϊόντων. Τυχόν εμπειρία επιθυμητή.
Απόφοιτος ΕΜΠ ή ισότιμης σχολής εξωτερικού.
Γνώση αγγλικών: επίπεδο Proficiency
Δεύτερη γλώσσα επιθυμητή
Απαραίτητες γνώσεις: Autocad, Rhino, Office
Προϋπηρεσία: δεν είναι απαραίτητη αλλά προσμετράται
Οργανωτικός
Ευέλικτος επικοινωνιακά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας, στο elv801@gmail.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α: ΕΛΒ802

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ναυτιλιακών προϊόντων ζητείται για κάλυψη θέσης στο τμήμα παραγωγής Μηχανικός ΕΜΠ ή ΤΕ για το σχεδιασμό και συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν εμπειρία επιθυμητή.
Απόφοιτος ΕΜΠ ή ισότιμης σχολής εξωτερικού.
Γνώση αγγλικών: επίπεδο Proficiency
Δεύτερη γλώσσα επιθυμητή
Απαραίτητες γνώσεις: Autocad, Rhino, Office
Προϋπηρεσία: δεν είναι απαραίτητη αλλά προσμετράται
Επικοινωνιακός
Οργανωτικός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας, στο elv802@gmail.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α: ΕΛΒ803

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ναυτιλιακών προϊόντων ζητείται για κάλυψη θέσης στο τμήμα παραγωγής Ηλεκτροσυγκολλητής πιστοποιημένος, με προϋπηρεσία.
Πιστοποίηση για την ικανότητά του στην ηλεκτροσυγκόλληση
Προϋπηρεσία: απαραίτητη
Οργανωτικός
Επικοινωνιακός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας, στο elv803a@gmail.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α: ΕΛΒ804

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ναυτιλιακών προϊόντων ζητείται για κάλυψη θέσης στο τμήμα Μηχανογράφησης Λογιστηρίου απόφοιτος Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), για την τήρηση/εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων και τη στελέχωση του τμήματος Εισαγωγών-Εξαγωγών.
Απόφοιτος Οικονομικής σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή ισότιμης σχολής εξωτερικού.
Ξένη γλώσσα: αγγλικά
Γνώση λογιστικά προγραμμάτων Singular Logic: επιθυμητή
Γνώση προγρμμάτων ΕRP και Office: υποχρεωτική
Προϋπηρεσία: επιθυμητή
Επικοινωνιακός
Οργανωτικός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας, στο elv804@gmail.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α: ΕΛΒ805

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ναυτιλιακών προϊόντων ζητείται για κάλυψη θέσης στο τμήμα παραγωγής εργάτης παραγωγής.
Προϋπηρεσία: επιθυμητή
Οργανωτικός
Επικοινωνιακός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας, στο elv805a@gmail.com